سیستم کنترل

شرح سیستم کنترل که یکی از مهمترین قسمت های یک هلی کوپتر است به بیانی ساده چنان توضیح داده شده تا شما علاقمندان عزیز با خواندن آن درک کاملی از پرواز این وسیله پرنده بدست آورید.
حرکات قابل انجام توسط هلی کوپتر:
این وسیله می تواند علاوه بر توقف دریک نقطه در آسمان که در زبان تخصصی به آن هاور  ( Hover )گفته می شود، حرکات دیگری نظیر بالا و پائین، جلو و عقب، چپ و راست و گردش به دور خود را نیز انجام دهد.
سیستم کنترل مکانیکی شامل مجموعه قطعات زیر است:
۱- روتور اصلی یا Main Rotor
۲- صفحات لغزنده یا Swash Plate
۳- روتور عقب یا Tail Rotor
۴- پدال های چپ و راست یا Left/Right Pedal
۵- اهرم سایکلیک یا Cyclic Lever
۶- اهرم کلکتیو یا Colective Lever
حال به عملکرد هریک از آیتم های فوق می پردازیم.
  • روتور اصلی مجموعه ای از قطعات است که ملخ ها به آن متصل بوده وتوسط یک شفت که نیروی خود را از موتور می گیرد به چرخش در می آید.
  • صفحات لغزنده یا سوش پلیت که عامل تغیر زاویه ملخ ها می باشد.
  • روتور عقب یا تیل روتور که با چرخش خود نیروی گشتاوری ملخ اصلی را خنثی کرده و باعث جلو گیری از چرخش هلی کوپتر به دور خود می شود. روتور عقب فرامین خود را از پدال های چپ و راست می گیرد بدین معنی که هرگاه خلبان بخواهد حول محور عمودی در جهت راست یا چپ بچرخد از پدال های زیر پای خود برای تغیر زاویه ملخ استفاده می کند.
  • پدال ها: ( همانند پدال کلاچ و ترمز در خودرو ) زیر پای خلبان دو عدد پدال وجود دارد، که با فشار دادن هر یک هلی کوپتر به همان سمت متمایل می شود. پدال ها در ارتباط با روتور عقب می باشند در واقع روتور عقب فرامین خود را از پدال ها می گیرد. عملکرد پدال ها موجب تغیر زاویه روتور شده و سبب گردش هلی کوپتر حول محور عمودی خود می گردد.
  • اهرم سایکلیک که در جلوی خلبان قرار داشته وبا جلو بردن، عقب کشیدن و بسمت راست یا چپ کشیدن، بترتیب این وسیله پروازی به سمت جلو، عقب و راست یا چپ هدایت می شود.
  • اهرم کلکتیو که در سمت چپ خلبان قرار داشته( مانند ترمز دستی در خودروها) این اهرم همزمان دو عمل را انجام می دهد. بدین معنی که هم نیروی موتور را کم وزیاد می کند( مانند پدال گاز  برای افزایش یا کاهش سرعت خودرو ) و هم با بالا کشیدن آن که موجب افزایش زاویه ملخ اصلی می گردد سبب بلند شدن این وسیله از زمین میشود.

helicopter-labeled-diagram

anim03چرخش ملخ عقب باعث خنثی شدن نیروی گشتاوری شده و از گردش هلی کوپتر به دور خود ممانعت می کند.

 anim04در این تصویر فرض بر این است که خلبان بمنظور دور زدن پدال سمت چپ را فشار داده تا با کم شدن زاویه ملخ عقب نیروی خنثی کننده گشتاور کاهش یابد.